JSME PRŮVODCE IT GALAXIÍ

Přinášíme nové pojetí IT - lidštější, přátelštější přesto vysoce profesionální.

Mluví za nás skoro 30letá praxe, kdy po celou dobu vymýšlíme, vyvíjíme a implementujeme moderní řešení na vysoké technické i technologické úrovni.

slovo generálního ředitele

naše hodnoty

Komix

Agilita

V KOMIXu tvoříme maximálně efektivní týmy.
Ty sestavujeme vždy podle konkrétních potřeb klientů, s porozuměním daného businessu, v němž klient působí. Pracujeme agilně, pružně a interaktivně.
Všechno děláme pro to, aby výsledek byl co nejlepší jak v každém daném momentu, tak i na konci.

Komix

kontext

Vyvíjíme takové nástroje, které chytře reagují na aktuální požadavky našich klientů i trhu.
Naše IT řešení, zasazujeme vždy do kontextu tak, abychom co nejvíce zefektivnili byznysové procesy a strategická rozhodnutí našich klientů.

Komix

Profesionalita

Abychom klientům přinesli nejlepší řešení, využíváme na projektech technologické novinky a metodiky.

Komix

Zodpovědnost

K práci přistupujeme zodpovědně, protože chceme být v tech byznysu kvalifikovanými partnery.

Komix

Etika

Naše pracovní etika, hodnoty a principy vycházejí ze snahy budovat dlouhodobé vztahy nejen mezi kolegy, ale i s klienty.

Pracovní proces

Provedeme vás IT galaxií a najdeme správné IT řešení na míru

work process icon work process icon work process icon

Za vším, co děláme stojí přes 300 našich odborníků s bohatými zkušenostmi. Jednou z našich priorit je proto firemní kultura. Snažíme se budovat dobré mezilidské vztahy a vytvářet prostředí, ve kterém se navzájem podporujeme, sdílíme své know-how a otevřeně komunikujeme.

Přidejte se k nám
Microsoft HP Qlik IBM Oracle CloverDx

Certifikace kvality a spolehlivosti

ISOHP
Certifikát ČSN EN ISO 9001 (CQS)
Certifikát ČSN EN ISO 14001 (CQS)
Certifikát ČSN ISO/IEC 20000-1 (CQS)
Certifikát ČSN OHSAS 18001 (CQS)
Certifikát ČSN ISO 10006 (CQS)
Certifikát ČSN ISO/IEC 27001 (CQS)
Osvědčení podnikatele pro stupeň utajení "DŮVĚRNÉ" (NBÚ) č. 002191
Certifikát NBÚ pro informační systém podnikatele KOMIX s.r.o., 3.0, který je určen pro zpracování utajovaných informací stupně utajení "DŮVĚRNÉ"

historie

Málokterá česká IT společnost se může pyšnit tak bohatou historií jako naše firma. V roce 1992 parta přátel využila ohromnou poptávku po robustních databázových systémech a nástrojích pro tvorbu informačních systémů a bez většího kapitálu a podnikatelského záměru se pustila do díla. “Jak se budeme jmenovat?” kladli si mladí přátelé otázky. Protože však pracovali na školicí databázi Informix a Unix, napadlo je propojit názvy systémů se jménem učitele Jana Ámose Komenského a vznikl KOMIX.
history komix
Vytváříme rozsáhlý informační systém pro Oborovou zdravotní pojišťovnu, třetí největší zdravotní pojišťovnu v ČR. Dokazujeme, že naše síla spočívá v&nbsppochopení a propojení manažerských a IT biometrickými prvky. Na rozvoji tohoto systému pracujeme už 15  zůstává klientem Komixu po celou dobu až do současnosti. Posledním počinem je návrh a  realizace využití ověřené bankovní identity klientů ČSOB  pro přihlášení na portál OZP  Vitakarta ONLINE.
history komix
Dodáváme informační systém pro pořizování a zpracování dat pro cestovní doklady s  biometrickými prvky. Na rozvoji tohoto systému pracujeme už 15  let. Jádro tohoto informačního systému zajišťuje komunikaci mezi stovkami výdejních míst na obecních úřadech tzv.  obcí s  rozšířenou působností (ORP)  po celé republice, centrálními registry a  Státní tiskárnou cenin, která průkazy vyrábí. Postupně implementujeme další bezpečnostní prvky včetně biometrických tak, aby vydávané občanské průkazy (OP)  i  cestovní pasy (CP)  byly v souladu s  českými i  evropskými zákony.
history komix
Podílíme se na vývoji aplikace pro Sčítání  lidu, které poprvé umožňovalo vyplňovat sčítací formuláře elektronicky na internetu a  odesílat je online nebo prostřednictvím datových schránek. Komix prováděl zátěžové testování a  vyvinul také část programového vybavení. Zátěžové texty probíhaly z  vnitřní sítě i  z  internetu. Testovali jsme také výkonnost po nasazení technologie na obranu proti útokům. Ověřovali jsme stabilitu a  uskutečnili zátěžový test serverů v  záložní lokalitě.
history komix
Rozjíždí se naše dlouhodobá spolupráce se ŠKODA  AUTO Ať už na snadno viditelných projektech jako je nástroj pro snadné vytváření webových stránek dealerů a  importérů napříč různými zeměmi a  trhy nebo webové stránky školy ŠKODA  AUTO Střední odborné učiliště strojírenské, tak na složitějších platformách na pozadí výroby a  prodeje. Provedli jsme kompletní refaktoring aplikace pro dealery, prostřednictvím které objednávají vozy z  referentského programu. Naše digitální řešení ale najdete i  při přípravě vozů na crash testy.
history komix
Přebíráme rozvoj a  podporu celého systému VoZP. Opět ukazujeme, v  čem je naše expertíza. V  detailní znalosti složitých systémů zdravotnictví. Dodali jsme celoplošný agendový třívrstvý Informační systém, který dál rozvíjíme a  to včetně rozvoje systému pro řízení oběhu dokumentů (Workflow). Systém umožňuje dávkové zpracování části výdajového a  příjmového okruhu, obsluha rozhraní na systém účetnictví je automatizovaná, systém je napojen na systém správy dokumentů a částečně na Datové schránky.

Systém je napojen na portál Zdravotních pojišťoven a  komunikuje i  s dalšími externími subjekty.

Systém je napojen na portál Zdravotních pojišťoven a  komunikuje i  s dalšími externími subjekty.
history komix
Pro Porsche Česká Republika dodáváme komplexní Data Warehouse a  nové Business Intelligence řešení. Naše řešení umožňuje managementu vyhodnocovat Sales i  AfterSales, a  celkově vylepšuje kvalitu informací. Vyhodnocování dat je poměrně složité díky rozsahu a  variabilitě zpracovávaných informací, velmi vysokému počtu různých datových zdrojů (většinou  csv, MS  Excel) i  výstupních reportů.

Samotná realizace aplikací pak zahrnuje přípravu a  kontrolu dat, vytvoření ETL  vrstvy, návrh a  vytvoření datového modelu, návrh a vytvoření prezentační vrstvy, testování, pilotní provoz a  nasazení do produkčního prostředí.
history komix
Založení IoT kompetenčního centra a  uzavření partnerství s  dánským výrobce IoT  čidel Develco. Nově zajišťujeme kompletní vývoj IoT  řešení včetně návrhu hardware i  firmware. Navrhujeme řešení od velkých projektů, až po drobnosti jako je chytré parkoviště nebo půjčování nářadí s  automatickým sledováním.
history komix
Stáváme se partnerem technologického jednorožce UiPath. Cílem je zavádět na český trh rychleji robotickou automatizaci procesů  (RPA). Soustředíme se na implementaci RPA  procesů především pro oblast bankovnictví, pojišťovnictví a  HR  oddělení korporací.
history komix
Realizujeme a  spouštíme projekt e ‑Neschopenka. Ve velmi krátkém období jsme navrhli, vytvořili a  integrovali projekt, který kladl nesmírné nároky na to, aby mezi sebou všechny systémy fungovaly včas a  bezchybně. Komix stojí za backendem celého projektu, za který ČZZS  dostala pochvalu od Sněmovního výboru parlamentu ČR pro sociální politiku.

Také otvíráme pobočku ve Švýcarsku a  realizujeme zde první projekt. Pro Nestlé jsme vytvořili one-stop shop portál pro LMS  systém, globální katalog tréninků a  školení.
history komix
KOMIX se stává součástí ARICOMA Group a zároveň započíná práce na významném systému ETIAS. KOMIX za dobu své historie realizoval různorodé projekty pro bezmála dvou set zákazníků. V suplynulém roce mezi své zákazníky přivítal společnosti: HeidelbergCement AG, Nestlé, Vojenské lesy a statky ČR.
history komix